Backens Manskör

 

Information från Musikutskottets möte  

 

Följande sånger valdes ut till en basrepertoar (kan även sjungas av tenorer):

                      Härlig är jorden

                      Integer vite

                      Vänskap

                      Dåne liksom åskan bröder

                      Fridolins dårskap

 

                      Frisörens sång

                      Hej Dunkom

Island

Jag hade en gång en båt    

K-K-K-Katy

 

Koril Maschorko

Kristallen den fina

Maj på Malö

Place Pigalle

Soon ah will be done

 

Stämning

Tvålen

Vackra flickor

Vila vid denna källa

Österlensvisan

Håll mitt hjärta

 

Helan

Halvan

Tersen