Backens Manskör

Backens manskör

    

 Manskören 2010

 

 

Manskören 2019 - 100 årsjubileum

 

Backens manskör bildades 1919 på Backen, Umeå. Kören har 4 stämmor. Varje höst så anordnar kören en konsert och bjuder in  någon eller några kända artister. Kören sjunger alltid in våren i någon park i Umeåområdet och deltar dessutom traditionsenligt i ett program kallat "Julens sånger" i någon av stadens kyrkor och då ofta tillsammans med kyrkokören. Körens nuvarande dirigent heter Ingrid Gunnarsson-Perneholm.

 

Den här sidan har haft [counter] besökare

Körens dirigent Ingrid Gunnarsson-Perneholm