Backens Manskör

 

Bilder tagna vid körens framträdande på Frälsningsarmén i Umeå 2009 - 04 -  25

Backens Manskör med dirigenten Anders Lundström

 

 

Körmedlemmarna Olle Lundmark och Ulf Edlund i samspråk