Backens Manskör

Kören sjunger i Backens kyrka den 2010-11-14 i samband med högmässa

Om du klickar på en viss bild förstoras den

Körens ledare Anders Lundström

1:e basarna Håkan Kvist och Göran Nilsson

Thure Bryndahl och Mats Hagner

Kenth Karlsson och Gunder Nyström

Delar av kören går igenom texterna en sista gång innan konserten

Kören finslipar inför framträdandet i kyrkan

Harry Hallén spelar flöjt till melodin "Håll mitt hjärta"

2:a basarna värmer upp