Backens Manskör

 

Backens manskörs styrelse för 2010

 

Ordförande: Svante Lampa, telefon 090 - 136119

 

Vice ordförande: Gunder Nyström, telefon 090 - 125087

  

Sekreterare:  Roger Hansson, telefon 090-135592

 

Vice sekreterare: Clas Fries, telefon 090 - 135919

 

Kassör: Nils-Olof Lindqvist, telefon 090 - 120062

 

Suppleanter: Hans-Erik Bergström, Per-Erik Magnusson och Carl-Henrik Boström.

 

Revisorer: Folke Granberg och Ulf Edlund

 

1:e dirigent : Anders Lundström

2:e dirigent: Harry Hallén