Backens Manskör

30 april klockan 2000. Vårsånger i Gabrieljansparken, Grubbe. 

3 november. Konsert på IDUN med inbjuden artist (er )