Backens Manskör

30 april klockan 2000. Vårsånger i Gabrieljansparken, Grubbe. 

3 november 1900. Konsert på IDUN med gästartist Ronny Eriksson och Ramblin Minds