Backens Manskör

Här är bilder från konserten. Om du klickar på en viss bild förstoras den.

En sista finslipning innan konserten börjar

Kören värmer upp inför konserten

Kalle och Bengan sjunger med kören

Delar av Backens Manskör

Kalle Moréus

Bengan Jansson

Leif Andersson framför "En fattig bonddräng" till komp av Bengan och Kalle

Ordförande Lennart Marklund framför sitt tack till publiken