Backens Manskör

Konsert 6 november med gästartisterna Tina Ahlin och Bengan Jansson

Om du klickar en viss bild förstoras den

Fr v Tina Ahlin, Bengan Jansson, Niklas Johansson och Ingrid Gunnarsson-Perneholm stående framför Backens manskör

Tina Ahlin, Bengan Jansson och Ingrid Gunnarsson-Perneholm framför Backens manskör

Nya körledaren Ingrid Gunnarsson-Perneholm dirigerar 

Tina Ahlin och Bengan Jansson som var årets gästartister

Ingrid Gunnarsson-Perneholm dirigerar kören

Tina Ahlin och Bengan Jansson under uppsjungning/soundcheck

Glenn Sjöström och Roger Hansson i samspråk

Tore Brännlund, Sam Sehlström och Göran Nilsson i väntan på konsertstart

Första tenorstämman. Fr v Anders Jonsson, Bengt Ekström, Torbjörn Stenberg, Carl-Henrik Boström och Kenth Karlsson. Boström äldst i kören med sina 92 år fyllda. 

Sångaren Olle Nilsson uppmärksammades vid konserten eftersom han firar 51 år som medlem. Flest år av alla i kören

Publikbild

Telegram från medlemmen C-G Mählck

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)