Backens Manskör

 

Den sista april deltar manskören i aktiviteter i Backens församlingsgård. Det är ett samarrangemang med bland annat Röda Korset.

Kören brukar också varje höst anordna en konsert ihop med en eller flera  kända artister.

I december så anordnas ett musikcafé i Backens församlingsgård och dit allmänheten också är välkommen. Förutom sång av kören och eventuella uppträdanden så är det också gemensam allsång. Vid träffen serveras också hembakt bröd.

I december framför kören "Julens sånger" ihop med Backens kyrkokör i Backens kyrka.  Det brukar vara två välbesökta föreställningar.

I Backens kyrka medverkar kören också i samband med julotta. Det har också varit två föreställningar varje år.

 

De närmare tidpunkterna hittar du under fliken "Kommande program".  Tiderna kommer att läggas ut så fort datum och tid är beslutade, liksom all annan information som rör respektive föreställning.