Backens Manskör

 

Backens manskörs styrelse för 2011

 

Ordförande: Svante Lampa, telefon 090 - 136119

 

Vice ordförande: Hans-Erik Bergström 

  

Sekreterare:  Sam Sehlström, telefon 090-131456

 

Vice sekreterare: Clas Fries, telefon 090 - 135919

 

Kassör: Gunder Nyström, telefon 090 - 125087 

 

Suppleanter: Björn Lundqvist, Per-Erik Magnusson och Dan Sjögren 

 

Revisorer: Folke Granberg och Ulf Edlund

 

1:e dirigent : Anders Lundström

2:e dirigent: Harry Hallén