Backens Manskör

 

 

Historik Backens Manskör

 

1919 samlades en handfull Backenbor i "Klockargården" på Backen för att diskutera förutsättningarna för bildandet av en manskör. Det finns tyvärr inga protokoll kvar från den tiden så det är svårt att veta exakt vilka som var med vid uppstarten. Några av de första medlemmarna i kören var dock Axel Lindgren, hans bror Hugo, elektriker Edvin Lundmark, hemmansägare August Marklund, snickare Arvid Forsgren samt kantor Edvard Åberg. Åberg blev också körens förste dirigent fram till 1943. Edvin Lundmark var far till Stig Lundmark som senare blev mångårig dirigent och senare sångare i kören. August Marklund var far till Lennart Marklund som kom att verka som ordförande i 38 år och som även medverkat som sångare i kören.

Manskörssången har betytt mycket för den Västerbottniska bygden och Backens Manskör har starkt bidragit till detta. Otaliga framföranden har gjorts genom åren och bejublade konserter har genomförts. Redan 1919 deltog kören vid Norrlands Sångarförbunds sångarfest i Umeå och sjöng då bl a verk av Vilhelm Peterson-Berger.

Körens första kyrkokonsert framfördes i Backens kyrka i oktober 1920. Kommunikationssvårigheter gjorde att man under de första åren inte gjorde några framträdanden på andra ställen än i Umeå, men ett undantag var ett besök i Sörfors som man besökte 1920 och gjorde en bejublad konsert i ett fullsatt Ordenshus. Vid sångarförbundets 25-årsjubileum i Sundsvall deltog också kören och framförde då sången "Norrland" av Stenhammar. Kören medverkade också samma år vid kungaparets besök i Umeå.

Redan på 1920-talet infördes traditionen att sjunga på valborgsmässoafton. 1920 var första framträdandet och det skedde då vid Backens församlingsgård.

1923 deltog kören vid en Rikssångarfest i Göteborg. Resan företogs med tåg och enligt anteckningar från den tiden berättas att sången klingade under i princip hela resan. Framme i Göteborg så deltog kören i konserten som hölls på Liseberg.

1943 efterträddes dirigenten Edvard Åberg av musikdirektören Rego Wiklund. Påföljande år så växte antalet medlemmar i kören och antalet framträdanden och konserter ökade också. Redan då skapades traditionen med att ha årliga konserter i Backens kyrka.

1946 medverkade kören för första gången i en julotta. Framträdandet gjordes tillsammans med Backens Kyrkokör, och den traditionen håller fortfarande i sig. Förutom sång vid julottan har man också en särskild konsert varje år i Backens kyrka med temat "Julens sånger", även den sångstunden ihop med Backens Kyrkokör.

1960 firade kören sitt 40-årsjubileum med konsert i Backens kyrka som var fylld till sista plats. Jubileumsbanketten hölls på Sävargården där givetvis körens toner klingade. Dessutom delade man ut utmärkelser till ett antal personer som gagnat kören på olika sätt.

Under några år i slutet av 50-talet och början på 60-talet hade kören stora problem att få ihop körmedlemmar. Trolig orsak är att folk föredrog att lyssna på radio och titta på konserter på TV istället för att besöka dom live. Kören förde under några år en relativt tynande tillvaro men skulle rätt snart blomma upp igen.

1963 avsade sig Rego Wiklund sig sin befattning som dirigent. Han efterträddes av Stig Lundmark och som tidigare nämnts var Stig son till en av grundarna, Edvin Lundmark. Stig Lundmarks vilja att föra kören vidare och utveckla gammal körtradition gjorde att kören blommade upp igen.

1969 firade kören sitt 50-årsjubileum med en konsert i en fullsatt Backens kyrka. Solist var Göran Stenlund. Även tidigare dirigenten Rego Wiklund medverkade genom att spela orgel. Jubileumsdagen avslutades med supé på I 20:s underofficersmäss. Detta år valdes också sångarveteranen Axel Lindgren in som hedersledamot i kören.

Under de påföljande åren deltog kören vid många sångarfester runt om i Norrland. 1977 avled en av körens grundare och trotjänare Edvin Lundmark och 1978 avled förre dirigenten Rego Wiklund.

1979 firade kören 60-årsjubileum och återigen genomfördes konserten i Backens kyrka. Solister vid konserten var Rolf och Margit Borgström. Som vanligt vid körens konserter så var kyrkan fylld till sista plats.

De påföljande åren gjorde kören många sångarresor. De orter som besöktes var t ex Luleå, Stensele, Östersund och Vasa.

1984 tog kören initiativ att tillsammans med bl a Holmsunds manskör sjunga på torg i Umeå med omnejd. Detta blev ett mycket uppskattat inslag.

1986 inträffade en händelse som gav eko långt utanför bygdens gränser. Backens anrika kyrka brann ner den 7 november. En tragedi för kören och för bygden. Stora kulturella värden gick till spillo. Kyrkan blev dock återuppbyggd och under renoverings- och byggtiden så flyttade kören sina framträdanden till Backens Församlingsgård.

1989 var det så dags för 70-årsjubileum. Konserten hölls i Östra Gymnasiet och gästartist var Loa Falkman. Aulan var fylld till sista plats. Vid konserten så erhöll körens allt i allo Lennart Marklund Svenska Sångarförbundets förtjänstmedalj i guld.

Samma år, dvs 1989, föddes också idén till att bjuda in körer i Umeå till något som döptes till "Kördag". Det var såväl kvinnliga som manliga, och också blandade körer. Körer framförde sina sånger på allehanda ställen i Umeå och slutligen samlades alla körer i Sporthallen för en gemensam sångavslutning.

De påföljande åren deltog kören varje år i allsångskvällar i Döbelns park. Även resor till andra orter fortsatte. Bl a besöktes Österrike.

Många artister har genom åren besökt Umeå för att uppträda ihop med kören. Sone Banger, Torkel Selin, Anna-Lotta Larsson, Göran Fristorp, Mikael Samuelsson, Olle Adolfsson, Triple & Touch, Kalle Moraeus, Bengan Jansson, Helen Sjöholm, Östen med resten, Brolle och Lasse Berghagen för att nämna några.

 

Backens Manskörs ordförande genom tiderna:

1919 - 1929  Edvard Åberg

1930 – 1934 Arvid Johansson

1935 - 1938 Hugo Lindgren

1939 – 1942 Edvin Lundmark

1943 – 1952 Nils Öström

1953 - 1955 Hugo Lindgren

1956 – 1962 Rune Palmqvist

1963 – 1971 Stig Lundmark

1972 - 2009  Lennart Marklund

2010 - 2015  Svante Lampa

2016 -          Tore Brännlund

 

Sekreterare:

1919 - 1938  Edvin Lundmark

1939 - 1942  Johan V Granström

1943 - 1951  Oliver Carlsson

1952 - 1953  K Gustav Johansson

1954 - 1965  Börje Lundgren

1966 - 1990  Herman Johansson

1991 - 1996  Lars Conradzon

1997 - 2006  Bengt Bergström

2007 - 2010  Roger Hansson ( I pratikten sedan 2006)

2011 - 2024  Sam Sehlström

2024 -          Gunnar Sjöström

 

Kassör:

1919 - 1929  Helmer Bäckström

1930 - 1942  Adolf Tjärnström

1943 - 1948  Sture Tjärnström

1949 - 1952  Daniel Strömberg

1953 - 1957  Per-Olov Carlsson

1958 - 1961  Roland Carlsson

1962 - 1963  Valdemar Östensson

1964 - 1971  Lennart Marklund

1972 - 1977  Bengt Lundberg

1978 - 1988  Ralf Björklund

1989 - 2000  Olle Nilsson

2001 - 2010  Nils-Olof Lindqvist

2011 - 2015 Gunder Nyström

2016 -         Jan Bernhardsson

 

Dirigenter:

1919 - 1942  Edvard Åberg

1943 - 1962  Rego Wiklund

1963 - 2002  Stig Lundmark

2003 - 2005  David Bergius

2006            Lage Forsberg

2006 - 2022 Anders Lundström

2022 -         Ingrid Gunnarsson-Perneholm

 

 

Till sist en vers som avslutar de minnesskrifter som finns:

 

KLINGEN TONER VARMA SINNEN

FRAMTIDSTANKAR GLADA MINNEN

ELDA MÅ VÅRT HOPP VÅR TRO

OCH I SÅNGEN MÄN SOM MURAR

VÄXA MELLAN BYGDEN FURAR

ÄDLA KÄNSLOR UTI TONER KUNNA ALDRIG SVIKA

Till startsidan