Backens Manskör

Konsert med Svante Thuresson och Claes Crona trio den 4 november 2018.

 

Bilder och ljudupptagning finns på nästa flik