Backens Manskör

30 april. Vårsånger i Gabrieljansparken

 

4 november. Konsert på IDUN med gästartist Svante Thuresson

 

9 december 1800. Julens sånger i Umeå stads kyrka ihop med andra körer

 

16 december 1600 och 1800. Julens sånger i Backens kyrka ihop med Backens kyrkokör