Backens Manskör

30 april klockan 2000.  Vårsånger i Gabrieljansparken Grubbe

15 maj. Sång i Backens kyrka ihop med Backens kyrkokör

4 juni 1200. Körsång på Rådhustorget ihop med andra körer. 

6 november. Höstkonsert med gästartisterna Tina Ahlin och Bengan Jansson. Idun, Folkets Hus. 

18 december. 1600 och 1800.  Julsånger i Backens kyrka tillsammans med kyrkokören.