Backens Manskör

Styrelse Backens manskör 2022

 

Ordförande: Tore Brännlund, 090 - 127056

 

Vice ordförande: Vakant

 

Sekreterare:  Sam Sehlström, telefon 070-382 00 43

 

Vice sekreterare: Gunnar Sjöström

 

Kassör: Jan Bernhardsson 

 

Styrelseledamot: Bo Uddståhl

 

Suppleanter: Ove Granberg, Erland Isaksson och Dan Sjögren

 

Revisorer: Folke Granberg och Ulf Edlund