Backens Manskör

Backens manskörs styrelse för 2016

 

Ordförande: Tore Brännlund, 090 - 127056

 

Vice ordförande: Hans-Erik Bergström

 

Sekreterare:  Sam Sehlström, telefon 090 - 131456

 

Vice sekreterare: Jan Bernhardsson

 

Kassör: Gunder Nyström, telefon 090 - 125087

 

Suppleanter: Svarte Swartling, Per-Erik Magnusson och Dan Sjögren

 

Revisorer: Folke Granberg och Ulf Edlund

  

1:e dirigent : Anders Lundström

 

Styrelse 2016

 

 Från vänster: Jan Bernhardsson, Hans-Erik Bergström, Dan Sjögren, Tore Brännlund, Per-Erik Magnusson, Gunder Nyström och Sam Sehlström