Backens Manskör

19 februari 1600. Konsert i Väven tillsammans med Hemvärnets musikkår

23 april 1100. Medverka i högmässa i Backens kyrka

30 april 2000. Vårsånger. Plats ej bestämd men troligen Gabrieljansparken