Backens Manskör

 

På efterföljande sidor hittar du lite bilder från olika sammanhang och som tagits under 2009.